Antispam Email encoder
Home | Search | Contact

E-postkodaren: Undvik Spridning av E-postadresser Samt Skräppost (Spam)




SafeMailto e-postkodaren förhindrar s.k. skördning av e-postadresser av obehöriga samtidigt som den behåller bekvämligheten av att använda den vanliga mailto e-postlänken. Trots att det finns en uppsjö av e-postkodare på webben är det få som utnyttjar dem eftersom man betvivlar deras effektivitet. SafeMailto erbjuder ett säkert och effektivt skydd, vi kommer att i mera detalj förklara varför vi påstår detta.

Två huvudsakliga fördelar med kodaren

 • Tryggt & effektivt. Din e-postadress lagras enbart i krypterad form och kan endast visas genom att använda en JavaScript-tolk (se tekniska detaljer). Från empiriska studier har det visat sig att denna lösning i sig självt är tillräckligt effektivt. Om du väljer att utnyttja den extra kontrollkoden som finns längre ned, blir det i princip omöjligt för något datorprogram att avslöja din e-postadress (se tekniska detaljer).
 • Användarvänligt. Genom att klicka på e-postlänken startar e-postklienten. Beroende på vilket val du gör längre ned, kommer inte användaren ens att märka något ovanligt.

Demonstration: se hur det fungerar

Enkel kodningsexempelKodning kontrollkodsexempel

Så här får du det att fungera för dig

> Steg 1: ange din e-postadress
  Vad gör vi med din e-postadress?
> Steg 2: välj dina inställningar
 • E-postlänkens text
  Det här är texten som användaren ser och klickar på (se exemplet ovan).
  Använd inte din e-postadress!

 • E-postens rubrik
  Det här är texten som kommer att användas som rubrikrad i e-poster som skickas via denna länk.
 • Det här är den säkraste (rekommenderade) inställningen. Användare måste ange kontrollkoden som visas som en bild innan e-postklienten startar.
> Steg 3: klicka på "Generera kod!"
> Steg 4: kopiera koden nedan in i html-koden på din webbsida
> Steg 5: fortsätt till steg 6 (bara om du har valt kontrollkod)

Kan du hjälpa till?

 • Du har möjlighet att prenumerera på meddelanden från , detta innebär att du får veta när verktyget uppdateras av säkerhetsskäl. Alternativt kan du använda dig av vår RSS-feed (för Firefox Live bokmärken, osv.).
 • Lämna gärna dina , alla synpunkter tas tacksamt emot.

Tekniskt rättfärdigande: JavaScript

Koden som genererades i steg 3 (fr.o.m. nu benämnd "koden") är helt och hållet skrivet i JavaScript. Koden utför en icke-trivial beräkning och inte en enkel ersättning av varje tecken, vilket är vanligt för de flesta andra kodare. JavaScript är ett standard programmeringsspråk för webbsidor. För att kunna utföra beräkningarna som koden beskriver, måste mjukvaruapplikationen förstå programmeringsspråket. Nästan all nyare webbläsare gör detta. Detta är dock inte fallet för s.k. webcrawlers. Varför inte?
 • Motstridiga roller. Uppgiften hos webcralwers/spiders/robots och andra s.k. spambots är att samla ihop stora mängder av information från webbsidor. De är icke-interaktiva program som exekverar utan övervakning under flera dagar i sträck. I raka motsatsen är JavaScriptets uppgift att ge webbsidor interaktivitet.
 • Ineffektivt. Om någon vill konstruera en crawler som kan tolka JavaScript skulle man nog återanvända JavaScript-motorn som finns i en webbläsare, vilket är fullt möjligt. Skulle det vara värt att exekvera all JavaScript-kod på en webbsida för att komma åt några enstaka e-postadresser om man visste att e-postkodaren är en anekdotisk tillämpning i JavaScript. Troligtvis inte.

Tekniskt rättfärdigande: kontrollkod

I det här fallet förutsätter vi att någon har eller ska konstruera ett sådant verktyg som dem vill använda. Vad kan vi göra? En begränsning i tillvägagångssättet ovan är att det förlitar sig på ett program som kan exekvera JavaScript-koden för att avslöja din e-postadress. Vi kan lösa detta genom att utelämna delar av den information som vi vill dölja från programmet. JavaScript-koden kommer då inte att innehålla din fulla e-postadress, bara delar av den. Eftersom vi trots allt vill att besökare till din webbsida ska kunna kontakta dig vill vi fortfarande kunna lagra informationen som saknas någonstans. Att utläsa information från bilder är ganska enkelt för oss människor men är beräkningsmässigt ett mycket svårt problem att lösa för en dator. Det enda realistiska risken att någon ska avslöja din e-postadress är om dem gör det manuellt.
e-postkodarens kontrollkodsfönster
Figuren ovan: kontrollkodsfönstret.


Webbläsare som inte stödjer JavaScript

Möjligheten finns att besökare till dina webbsidor har avaktiverat stödet för JavaScript i sin webbläsare eller använder en mycket gammal webbläsare som inte stödjer JavaScript. Eftersom e-postkodaren förlitar sig på användningen av JavaScript, kommer dessa användare inte kunna kontakta dig genom den kodade länken. Det man kan göra i det här fallet är att se till att dessa användare är medvetna om detta genom att hänvisa till denna förklaring. Användarna kan då aktivera stödet för JavaScript i deras webbläsare eller använda en annan webbläsare. Det är viktigt att förstå att förekomsten av dessa typer av användare är i praktiken mycket begränsade. Om det hade visat sig att dessa användare representerade mer en än handfull av alla användare så skulle vi implementera ett form-baserat e-post alternativ.


Vad gör vi med din e-postadress?

 • Om du inte väljer att använda kontrollkoden ovan kommer alla beräkningar att utföras lokalt på din dator.
 • Om du däremot väljer kontrollkodsalternativet måste din e-postadress skickas till vår server för att generera bilden samt HTML-koden. Din e-postadress kommer inte att lagras på servern.
SafeMailto E-postkodaren v2.1.1 | Help |
Om du blev hänvisad till denna sida genom en länk från en annan webbplats (t.ex. en webbplats som använder vår e-postkodartjänst), notera att varken Syronex eller J.M. Rosengard är anslutna till författare av externa webbplatser. Vi är inte heller ansvariga för, styr över eller på något sätt stödjer innehållet på dessa webbplatser.
Översättning: Tomas Brandt

 
Copyright ©1997-2006 Syronex® | Privacy | Terms of use Top